Đăng ký nhận mã ưu đãi    Thời gian áp dụng từ ngày 25/03 -25/04, mã ưu đãi chỉ dụng trên kênh mua online của POSOTEC. Hỗ trợ/Tư vấn : 0905 755 981